We investeren
continu in onze
expertise
stiekem zijn we vakidioten!

Uit de praktijk: wijn

September 26, 2015 - 6:39 pm

Uit de praktijk geeft een blik in de keuken van de gerechtsdeurwaarder. Deze keer aandacht voor de ervaringen van een gerechtsdeurwaarder in de dagelijkse – en immer verrassende – praktijk van ontruimingen.

Door mw. drs. M.J.P.A. (Marjolein) de Wilde, toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder in Oosterhout.

“Hé Marjowijn, ik heb een leuke doordenker voor je”. Een collega komt mijn kantoor binnen gestormd en legt een papier met een telefoonnummer voor mijn neus.
Dat “Marjowijn” was een overblijfsel van een conservatoire beslaglegging met bewaargeving op een particuliere wijnkelder. Nooit zal ik de koude stenen trap vergeten waar ik uren met mijn jas aan op heb gezeten. Naast mij stond de bewaarder, gespecialiseerd in taxatie en bewaring van dure wijn, volledig uit zijn dak te gaan. Terwijl ik zat te kleumen en met halfbevroren vingers alle afzonderlijke dure flessen op zat te schrijven, vertelde hij mij over alle bijzondere wijn die we ter plaatse aantroffen. In plaats van dozijnen flessen supermarktwijn, troffen we een ware verzamelaarscollectie aan van Rothschild en andere mij tot dan toe onbekende extreem dure wijnen. De vrouw des huizes die noodgedwongen de beslaglegging onderging, voorzag ons gelukkig zo nu en dan van warme koffie. Die dag heb ik veel over wijn geleerd. Mijn collega’s waren van mening dat ik bij een dergelijke beslaglegging toch op zijn minst een warenonderzoek moest hebben gedaan en daarmee was mijn bijnaam geboren.

Terug naar het heden. De collega vraagt of ik wil meedenken. Zij is door een advocaat gebeld met een ongebruikelijk probleem. De cliënt van de advocaat is een vastgoedeigenaar en verhuurder van diverse winkelpanden. In een van de winkelpanden is een wijnhandel gevestigd. De wijnhandel is een besloten vennootschap. De besloten vennootschap is de huurder van de winkelruimte. De wijnhandelaar, via een constructie van een paar bv’s eigenaar van de besloten vennootschap, heeft enige tijd geleden ervoor gekozen om na een veelbewogen leven het tijdelijke voor het eeuwige te verwisselen. Omdat de wijnhandelaar geen familie had en ook geen testament heeft achtergelaten, is de erfenis aan de Staat vervallen. Doordat er geen betalingen meer kunnen worden gedaan, lopen de problemen op. Naast de huur worden ook andere vaste lasten als gas, water en licht niet meer voldaan en dreigt er afsluiting, wat uiteindelijk voor nog meer kosten voor de eigenaar van het pand zal gaan zorgen.
De verhuurder zat met het winkelpand in zijn maag. Een nieuwe huurder was al gevonden, maar de huurovereenkomst moest worden ontbonden en het pand moest natuurlijk nog wel volgens de regels van de wet worden ontruimd.

Ik neem contact op met de advocaat. Op ons advies neemt de advocaat contact op met een medewerker van de overheid om het standpunt van de Staat te horen, nu de wijnhandelaar uiteindelijk de eigenaar is van de besloten vennootschap die het huurcontract met de verhuurder heeft gesloten. De Staat snapt het probleem maar stelt zich op het standpunt niets te kunnen betekenen in deze zaak nu de besloten vennootschap en niet de overledene de huurder was. De medewerker stelt voor om met de Rechtbank te bellen en de kwestie voor te leggen, wat ook gebeurt. Alle partijen zijn het erover eens dat er een praktische oplossing voor het probleem moet worden gevonden. In een sneltreinvaart wordt vonnis gewezen waarbij de ontbinding van het huurcontract en de ontruiming wordt uitgesproken.
Vervolgens bereiden we de ontruiming voor. Normaliter zet de deurwaarder de inboedel aan de kant van de straat, maar waar laat je de inventaris van een goed gevulde wijnhandel? Het is nu eenmaal niet verantwoord om duizenden flessen drank op de stoep te zetten en maar af te wachten wat er vervolgens gaat gebeuren. Uiteraard was de gemeente ook al schriftelijk geïnformeerd over de geplande ontruiming. De gemeente liet verder niets van zich horen. Toen we uiteindelijk de verantwoordelijk gemeenteambtenaar te pakken kregen, deelde die ons mede dat de APV verbood om “inboedel en andere rommel” op de stoep te plaatsen. Wat moesten we nu beginnen? Beslag leggen en verkopen?

Vanuit onverwachte hoek kwam er een prachtige oplossing. De eigenaar van het pand bleek een vaste klant van de wijnhandelaar te zijn. Hij wist ons te vertellen dat de toeleveranciers waarschijnlijk onder eigendomsvoorbehoud aan de wijnhandelaar hadden geleverd. De advocaat en ik belden de leveranciers, die het vermoeden van de verhuurder bevestigden. Zij hadden inderdaad nog openstaande facturen ten laste van de wijnhandel. Met de leveranciers werd afgesproken dat zij een kopie van de gespecificeerde openstaande facturen aan ons door zouden sturen. De leveranciers zouden op het tijdstip van de ontruiming ter plaatse aanwezig zijn om de geleverde flessen op te halen.

Op de dag van de ontruiming stond ik samen met de slotenmaker te wachten op de hulpofficier. Een voor een reden de vrachtwagens van de leveranciers de straat binnen, op zoek naar een parkeerplaats. De hulpofficier verscheen ter plaatse en de slotenmaker forceerde met kinderlijk gemak de winkeldeur. De winkel stond bomvol flessen, niet alleen volle, maar ook veel lege. De hulpofficier vroeg zich af hoeveel bacchanalen er nodig waren geweest om een dergelijke hoeveelheid lege flessen te produceren.

Na inspectie van de winkelruimte verscheen ook de eigenaar van het pand en verzocht ik de toegestroomde leveranciers de winkel binnen te komen. De eigenaar van het pand had inmiddels in de keuken een koffiezetapparaat ontdekt en voorzag de aanwezigen van koffie.
Met de facturen in de hand hebben we vervolgens de leveranciers de onaangebroken flessen wijn teruggegeven. Aan het einde van de middag restte er in de winkel nog een mand met circa twintig flessen beaujolais primeur die niet zo ‘primeur’ meer bleken te zijn, en een stapel lege flessen waar je een kleine bottelarij mee kon beginnen. De inhoud van de twintig flessen verdween door de afvoer. De lege flessen werden door de opgeroepen sjouwploeg achterin een aanhanger geladen en afgevoerd. De winkel was leeg op vier flessen sterke drank na. De eigenaar van het pand schonk de drie sjouwers ieder een fles. De laatste fles, een bourbon, bood hij mij aan vanwege de hulp bij het oplossen van zijn probleem. Ik vertelde hem dat ik het gebaar zeer waardeerde, maar gezien mijn ambt de fles niet kon aannemen. Hij stelde toen voor om de fles zelf mee naar huis te nemen en te drinken op het veelbewogen leven van de wijnhandelaar. Proost!

Advocatuur Spoed opdrachten

Onze piketdeurwaarder staat 24/7 voor u paraat! »
Vragenuurtje & workshops

Onze deurwaarders komen graag bij u over de vloer! »
Landelijke dekking

Door samenwerking met onze collegae van Deurwaardersnet »
Services Bedrijven

Onze full-service praktijk staat garant voor maatwerk oplossingen op het gebied van incasso en credit-management. »
U hebt een schuld

Tref hier een regeling en vind antwoord op vragen »
Dossier-online

Inlog mogelijkheid voor klanten om actuele dossierstatus op te vragen »
Expertise centrum Nieuws

Laatste branche informatie, ontwikkelingen en overige berichten »
Informatie

Wet- en regelgeving, artikelen, scripties, documenten »
Team

Maak kennis met ons enthousiaste team! »